Προσωπικό ιστολόγιο ( blog ) του Μιχάλη Βεζυριαννίδη

Κυβέρνηση VS Επιχειρήσεις

Σε ελεγκτική «ομηρία» βρίσκονται χιλιάδες μικρομεσαίες, αλλά και μεγάλες επιχειρήσεις που έχουν ήδη ελεγχθεί (!), μετά την ενεργοποίηση της απόφασης της κυβέρνησης να απαγορεύσει την καταστροφή των στοιχείων των ελεγμένων χρήσεων μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής τους.
Το μέτρο αν και προβλεπόταν στον φορολογικό νόμο της κυβέρνησης (Ν. 3296/2004) εκτιμήθηκε αρχικά ότι αφορούσε στις «αμαρτωλές» επιχειρήσεις, σε όσες παρουσίαζαν ανέλεγκτες χρήσεις και σε αυτές για τις οποίες προέκυπταν συμπληρωματικά στοιχεία. Εν συνεχεία όμως και μετά από ερωτήματα ελεγμένων εταιρειών, διευκρινίστηκε ότι το μέτρο έχει καθολική εφαρμογή και «τα στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά των εγγραφών πρέπει να διαφυλάσσονται και μετά τον έλεγχο και μέχρι να παρέλθει ο χρόνος παραγραφής της συγκεκριμένης χρήσης».
Το καθεστώς ομηρίας ενισχύθηκε περαιτέρω μετά την απόφαση της κυβέρνησης να παρατείνει τον χρόνο παραγραφής από δύο έως δεκαπέντε χρόνια!
Κατόπιν αυτών, όλες οι εταιρείες (ειλικρινείς ή όχι) δεν έχουν το δικαίωμα να «καταστρέψουν» τα Βιβλία και Στοιχεία του ΚΒΣ ακόμη και εάν έχει παρέλθει ο απαραίτητος χρόνος διατήρησής τους.
Αναλυτικότερα,
Τα Βιβλία και τα Στοιχεία των χρήσεων μέχρι και 1999 (οικον. έτος 2000), για τις οποίες παραγράφηκε το δικαίωμα του Δημοσίου για επιβολή φόρου ή έχει λήξει ο χρόνος διαφύλαξής τους πριν από την έναρξη εφαρμογής των νέων διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 21 του ΚΒΣ (14/12/2004) ανάλογα την περίπτωση, μπορούν να καταστραφούν.
Τα βιβλία των χρήσεων 2000 και μετά (οικ. έτη 2001 και μετά) πρέπει να διατηρηθούν μέχρι τον χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 84 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994), ως εξής:
- Βιβλία Χρήσης 2000 μέχρι 31/12/2008
- Βιβλία Χρήσης 2001 μέχρι 31/12/2008
- Βιβλία Χρήσης 2002 μέχρι 31/12/2008
- Βιβλία Χρήσης 2003 μέχρι 31/12/2009 κ.ο.κ.
Τα Στοιχεία και τα λοιπά δικαιολογητικά εγγράφων των χρήσεων δεν καταστρέφονται και φυλάσσονται και μετά τον έλεγχο μέχρι το χρόνο παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φόρου εισοδήματος, όπως αυτός ορίζεται με τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρο 84 του ΚΦΕ (Ν. 2238/1994)
Έτος 2007, Εκλογές 16 Σεπτεμβρίου 2007, προεκλογικές υποσχέσεις, καθημερινή πρακτική για τις επιχειρήσεις.
Τα συμπεράσματα δικά σας...........

Δεν υπάρχουν σχόλια: