Προσωπικό ιστολόγιο ( blog ) του Μιχάλη Βεζυριαννίδη

Πρόταση για δύο χαμηλούς συντελεστές ΦΠΑ

Την πρόταση για εφαρμογή δύο «χαμηλών» συντελεστών ΦΠΑ σε αγαθά και υπηρεσίες από το 2010 αναμένεται να υιοθετήσει σήμερα η Κομισιόν. Σύμφωνα με την πρόταση τα κράτη - μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόζουν ακόμη και μηδενικό συντελεστή ΦΠΑ για ορισμένα αγαθά πρώτης ανάγκης όπως είναι τα τρόφιμα, μέτρο το οποίο αναμένεται να οδηγήσει σε μείωση των τιμών, αφού σήμερα η Ελλάδα επιβάλλει στα τρόφιμα ΦΠΑ 9%. Συγκεκριμένα:
• Ο πρώτος μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ θα κυμαίνεται από 0% έως 5% και θα εφαρμόζεται σε υπηρεσίες και αγαθά πρώτης ανάγκης.
• Ο δεύτερος μειωμένος συντελεστής θα κυμαίνεται μεταξύ 10% και 12% και θα ήταν δυνατόν να εφαρμοστεί σε προϊόντα και υπηρεσίες που έχουν σχέση με την προστασία του περιβάλλοντος και τον πολιτισμό όπως στα βιβλία, τη μουσική, τις δημόσιες μεταφορές, την απασχόληση κ.λπ.
Οι κοινοτικές χώρες θα έχουν το δικαίωμα να επιλέξουν την υιοθέτηση των χαμηλών συντελεστών σε ορισμένες τοπικού χαρακτήρα υπηρεσίες, οι οποίες όμως δεν απειλούν με στρεβλώσεις τους κοινοτικούς κανόνες για τον ανταγωνισμό.

Δεν υπάρχουν σχόλια: